Corian topp på resepsjonsdisk,

Skap i laminat og corian topp på bakvegg

1/1